Chính phủ kiến tạo kiên định mục tiêu phục vụ đất nước, nhân dân

Chính phủ họp ngày 22.4.2021, phân công các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc trong từng lĩnh vực. Ảnh: VGP
Chính phủ họp ngày 22.4.2021, phân công các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc trong từng lĩnh vực. Ảnh: VGP
Chính phủ họp ngày 22.4.2021, phân công các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc trong từng lĩnh vực. Ảnh: VGP
Lên top