Chính phủ kêu gọi người dân cảm thông nếu phải phong tỏa, cách ly diện rộng

Tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh còn nhiều phức tạp. Ảnh Thanh Chân
Tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh còn nhiều phức tạp. Ảnh Thanh Chân
Tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh còn nhiều phức tạp. Ảnh Thanh Chân
Lên top