Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9

Chính phủ họp phiên thường kỳ. Ảnh: VGP.
Chính phủ họp phiên thường kỳ. Ảnh: VGP.
Chính phủ họp phiên thường kỳ. Ảnh: VGP.
Lên top