Chính phủ được ban hành một số nội dung khác quy định của luật để chống dịch

Phiên họp bất thường của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào chiều tối ngày 6.8. Ảnh QH
Phiên họp bất thường của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào chiều tối ngày 6.8. Ảnh QH
Phiên họp bất thường của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào chiều tối ngày 6.8. Ảnh QH
Lên top