Chính phủ Đức tài trợ 121.000EUR lắp đặt công nghệ năng lượng mặt trời cho Hội An