Chính phủ đồng ý giảm giá điện ở các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16

Giảm 10-15% tiền điện trong 2 tháng cho người dân những nơi đang thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: LDO
Giảm 10-15% tiền điện trong 2 tháng cho người dân những nơi đang thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: LDO
Giảm 10-15% tiền điện trong 2 tháng cho người dân những nơi đang thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: LDO
Lên top