Chính phủ đồng ý cho phép lựa chọn nhà thầu với việc mua vaccine Abdala

Vaccine phòng COVID-19 Abdala do Cuba sản xuất. Ảnh BYT
Vaccine phòng COVID-19 Abdala do Cuba sản xuất. Ảnh BYT
Vaccine phòng COVID-19 Abdala do Cuba sản xuất. Ảnh BYT
Lên top