Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Nhật Bắc
Lên top