Chính phủ điện tử và những “quả ngọt” đã đơm kết

Chính phủ điện tử cung cấp hàng ngàn dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thế Lâm.
Chính phủ điện tử cung cấp hàng ngàn dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thế Lâm.
Chính phủ điện tử cung cấp hàng ngàn dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top