Chính phủ điện tử: Từ "thuế điện tử" đến trung tâm điều hành thông minh

Hiện nay, người dân có thể thông qua ví điện tử MoMo ngồi tại nhà đóng  lệ phí trước bạ ôtô, xe máy trực tuyến cho cơ quan thuế. Ảnh: Thy Nhật.
Hiện nay, người dân có thể thông qua ví điện tử MoMo ngồi tại nhà đóng lệ phí trước bạ ôtô, xe máy trực tuyến cho cơ quan thuế. Ảnh: Thy Nhật.
Hiện nay, người dân có thể thông qua ví điện tử MoMo ngồi tại nhà đóng lệ phí trước bạ ôtô, xe máy trực tuyến cho cơ quan thuế. Ảnh: Thy Nhật.
Lên top