Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TTBC
Lên top