Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở: Đại biểu Quốc hội nói gì?

Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh T.Vương
Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh T.Vương
Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh T.Vương
Lên top