Chính phủ đề nghị chưa sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2020

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp 27 của Ủy ban Pháp luật. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp 27 của Ủy ban Pháp luật. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp 27 của Ủy ban Pháp luật. Ảnh Quochoi.vn
Lên top