Chính phủ đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra chiều 2.3. Ảnh: Tùng Giang.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra chiều 2.3. Ảnh: Tùng Giang.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra chiều 2.3. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top