Chính phủ dành 14.620 tỉ kinh phí tiết kiệm chi cho chống dịch COVID-19

Chính phủ đồng ý sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 14.620 tỉ đồng để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021. Ảnh minh hoạ: LDO
Chính phủ đồng ý sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 14.620 tỉ đồng để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021. Ảnh minh hoạ: LDO
Chính phủ đồng ý sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 14.620 tỉ đồng để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top