Chính phủ chuẩn bị 54 báo cáo, tờ trình trình Quốc hội tại kỳ họp 2

Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2. Ảnh: Doãn Tấn
Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2. Ảnh: Doãn Tấn
Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2. Ảnh: Doãn Tấn
Lên top