Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh VGP
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh VGP
Lên top