Chính phủ cảm ơn đồng bào chung tay trong phòng chống dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo trước Quốc hội sáng 22.7. Ảnh Quốc hội
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo trước Quốc hội sáng 22.7. Ảnh Quốc hội
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo trước Quốc hội sáng 22.7. Ảnh Quốc hội
Lên top