Chiều nay, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

Hình ảnh khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh Quốc hội.
Hình ảnh khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh Quốc hội.
Hình ảnh khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh Quốc hội.
Lên top