Chiều nay người dân thôn Hoành sẽ gửi tâm thư cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội