Chiết Giang mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, Huế

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Bí thư Chiết Giang, Trung Quốc Viên Gia Quân. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Bí thư Chiết Giang, Trung Quốc Viên Gia Quân. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội kiến Bí thư Chiết Giang, Trung Quốc Viên Gia Quân. Ảnh: BNG
Lên top