Chiến thắng của đoàn thể thao Việt Nam là chiến thắng của thanh niên

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: PV
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: PV
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: PV
Lên top