Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Chiêm ngưỡng các công trình thời Pháp tại Hà Nội qua tài liệu lưu trữ