Chia sẻ của ông Nguyễn Thiện Nhân tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân: "Cảm ơn đồng bào TPHCM đã cưu mang tôi, gia đình tôi. Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tạo cho tôi cơ hội rèn luyện, phát triển và công hiến". Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Ông Nguyễn Thiện Nhân: "Cảm ơn đồng bào TPHCM đã cưu mang tôi, gia đình tôi. Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tạo cho tôi cơ hội rèn luyện, phát triển và công hiến". Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Ông Nguyễn Thiện Nhân: "Cảm ơn đồng bào TPHCM đã cưu mang tôi, gia đình tôi. Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tạo cho tôi cơ hội rèn luyện, phát triển và công hiến". Ảnh BTC Đại hội cung cấp.
Lên top