Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại Phú Yên:

Chia nhỏ đất rừng phòng hộ, thu hồi từng đợt để khỏi xin phép Thủ tướng

Khu vực triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại Phú Yên.
Khu vực triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại Phú Yên.