Chia giấy phép lái xe thành 11 hạng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội tờ trình dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội tờ trình dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội tờ trình dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Quốc hội
Lên top