Chỉ xác minh được 77 người trong hơn 1 triệu người kê khai tài sản

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga (Ảnh: QH)