Chỉ thị "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Ảnh: TTXVN
Lên top