Chỉ thị của Hà Nội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vừa ký và ban hành Chỉ thị. Ảnh: HNP
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vừa ký và ban hành Chỉ thị. Ảnh: HNP
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vừa ký và ban hành Chỉ thị. Ảnh: HNP
Lên top