Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: Quang Vinh.
Lên top