Chỉ mạng xã hội có giấy phép mới được cung cấp dịch vụ livestream

Tình trạng mạng xã hội "báo hóa" đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Tình trạng mạng xã hội "báo hóa" đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Tình trạng mạng xã hội "báo hóa" đang diễn ra khá phổ biến. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top