Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chi không đúng đối tượng sẽ kiên quyết thu hồi

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.. Ảnh: VOV
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.. Ảnh: VOV