Thanh Hóa:

Chỉ định Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư huyện

Lên top