Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuần qua

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều 2.7. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều 2.7. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương chiều 2.7. Ảnh Nhật Bắc
Lên top