Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nổi bật tuần từ 21-24.6

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top