Chỉ còn 1/18 mẫu cá biển miền Trung vượt ngưỡng an toàn về kim loại nặng