Chế độ phụ cấp đối với người tham gia chống dịch COVID-19 ra sao?

Nhân viên y tế làm thủ tục tiếp đón người từ vùng dịch về cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Nhân viên y tế làm thủ tục tiếp đón người từ vùng dịch về cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Nhân viên y tế làm thủ tục tiếp đón người từ vùng dịch về cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Lên top