Cháy tàu ngủ đêm trên vịnh Hạ Long: Dừng hoạt động toàn bộ đội tàu Ánh Dương