Cần Thơ:

Cháy nhà cạnh chung cư, người dân hoảng loạn