Cháy lớn tại quán Royal Karaoke trên phố Nguyễn Khang nhiều người hoảng hốt bỏ chạy