Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cháy lớn bên cạnh trường tiểu học tại Phan Thiết