Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cháy kho hàng đang lan sang quán karaoke kế bên