Cháy khách sạn tại Quy Nhơn, du khách tán loạn thoát lên sân thượng