Cháu bé đang ngủ bị rắn độc bò vào nhà cắn suýt chết

Cháu Nguyễn Lê Khánh Duy đã hồi phục sức khỏe.
Cháu Nguyễn Lê Khánh Duy đã hồi phục sức khỏe.