Chất vấn xử lý chất thải làm "nóng" phiên họp Hội đồng dân dân TP. Hà Nội

Toàn cảnh phiên họp HĐND sáng 12.9. Ảnh Trần Vương
Toàn cảnh phiên họp HĐND sáng 12.9. Ảnh Trần Vương