Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về tinh giản biên chế, bất cập thi nâng ngạch

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 7.11.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 7.11.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 7.11.
Lên top