“Chất lượng công trình đầu tư công làm rất lâu, xuống cấp thì rất nhanh"

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Quochoi.vn
Lên top