Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói gì về vụ Hồ Duy Hải tại Quốc hội?

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh quochoi.vn
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh quochoi.vn
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh quochoi.vn
Lên top