Chánh án TANDTC nói gì về vụ Châu Thị Thu Nga khai chạy 30 tỉ để làm đại biểu QH

Chánh án TANDTC cho biết rút ra 4 bài học trong vụ xét xử Hà Văn Thắm. Ảnh: Hải Nguyễn
Chánh án TANDTC cho biết rút ra 4 bài học trong vụ xét xử Hà Văn Thắm. Ảnh: Hải Nguyễn