Chánh án TAND Tối cao: Năm qua chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh quochoi.vn
Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh quochoi.vn
Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh quochoi.vn